31.7.-2.8.2020

KILPAILUT COMPETITIONS
Taikapäivillä on kilpailtu parittomina vuosina perinteisesti suomenmestaruuksista näyttämö- ja lähitaikuudessa. Perinnettä muutettiin vuodesta 2017 alkaen niin, että kilpailu on Solmu Mäkelä -taikakilpailu.

Kilpailun nimeäminen näin auttaa itse kilpailua, sekä siinä voittaneita esiintyjiä kohdentumaan juuri tiettyyn kilpailuun ja taiteenlajiin, eikä se huku lukuisten muiden suomenmestaruuskilpailujen - ja palkintojen joukkoon. Monilla taiteen aloilla on omat vastaavat kilpailunsa, joista esimerkkeinä mainittakoon Jean Sibelius -viulukilpailu, Maj Lind -pianokilpailu ja Mirjam Helin -laulukilpailu.

In the odd years, traditions of Finnish championships have traditionally been competing in the stage and close-up magic. The tradition was changed from 2017 onwards, with the contest being a Solmu Mäkelä Magic-competition.

Naming the competition helps the competition itself, as well as the winning performers to focus on a particular competition and art, and it doesn't mix to many of other Finnish championships and awards. Many artistic artform have their own competitions, such as the Jean Sibelius Violin Contest, the Maj Lind Piano Competition and the Mirjam Helin Singing Competition.
Solmu Mäkelä (1922-2018)

Vuonna 1922 syntynyt Solmu Mäkelä on suomalainen mestaritaikuri. Hänen aktiivivuotensa olivat vuosina 1950-1990. Uransa hän aloitti sodan aikana viihdytysjoukoissa taikurina. Mäkelä on julkaissut useita kirjoja ja hän on toiminut alan opettajana. Hän oli monien taikurijärjestöjen kunniajäsen tai kunniapuheenjohtaja.

Solmu Mäkelä was a Finnish master magician born in 1922. His active years was 1950-1990. He started his career as a magician during the World War II with entertainers. Mäkelä has published several books and worked in magic as a teacher. He was an honorary member or honorary president of many magician organizations.


Vuonna 2020 Taikapäivillä järjestetään viihdeohjelmakilpailu ja junioritaikureiden SM-kilpailut.
Tarkemmat tiedot kilpailuista julkaistaan myöhemmin